Malaikat-malaikat yang Berdosa

Published by Admin on

Sabda-Mu Abadi | 3 April 2024 | 2Ptr. 2:4

”Sebab, Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka tempat mereka dirantai dalam kegelapan untuk disimpan sampai hari penghakiman.”

Allah itu adil. Tak pandang bulu. Hukum-Nya tidak diskriminatif. Mungkin itulah yang dimaksudkan Petrus ketika ia bercerita bahwa Allah pun tidak mengecualikan para malaikat dari hukuman. Yang melanggar pasti akan dihukum.

Dalam Ensiklopedi Alkitab Masa Kini, dijelaskan bahwa Malaikat (Ibrani mal’akh, Yunani angelos) adalah pesuruh Allah yang mengenal-Nya muka dengan muka. Karena itu mempunyai kelebihan dari manusia. Pekerjaan malaikat, menurut Soedarmo, ialah mengelilingi takhta Allah dan selalu menerima perintah Allah, lalu kadang-kadang diutus ke dunia supaya menyatakan kehendak Tuhan Allah dan menyampaikan titah-titahnya. Ringkasnya, pekerjaan malaikat ialah melayani Tuhan Allah. Mereka sujud di hadapan Allah dan selalu sedia untuk diutus.

Malaikat merupakan ciptaan Allah, yang diciptakan dengan kehendak bebas pula dan karena itu bisa jatuh ke dalam dosa dan goda. Di dalam Alkitab terdapat beberapa acuan mengenai kejatuhan beberapa malaikat, di bawah pimpinan Setan (Ayb 4:18; Mat 25:41). Dan ketika mereka tersesat, hukuman Allah pun telah menantinya. Dan karena malaikat adalah ciptaan, sama dengan kita, kita tidak perlu menilai mereka terlalu tinggi.

Yoel M. Indrasmoro | Tangan Terbuka Media: Bangun Jiwa via Media

Klik tautan di bawah ini untuk mendengarkan versi audio:

Foto: Unsplash/Carolina P.